[English page]

Bạn đang dự định đi nước ngoài?

Bạn có muốn biết tìm hiểu thêm về người dân địa phương, văn hóa và cuộc sống?
Bạn cần tập trung vào học tập và làm việc?
Nếu vậy, Homestay là cách tốt nhất để làm vậy.

Làm thế nào tìm được Homestays

924(23.Feb.2017) gia đình chủ nhà trên thế giới đã đăng ký với Homestay Web.
Bạn có thể TÌM KIẾM gia đình Homestay and gửi e-mails tới gia đình chủ nhà tiềm năng của bạn. Gia đình chủ nhà.

Search for your homestay family

 

Bạn cũng có thể đăng yêu cầu trên BẢNG THÔNG TIN miễn phí. Những gia đình chủ nhà đã đăng ký hoặc những văn phòng khác có thể liên lạc với bạn. Bạn chỉ cần chờ đợi emais từ họ.

  mohannad 
from Saudi Arabia
Mohannad
  RYOTA MATSUOKA 
from Japan
I'm searching for a family who offer a room for couple. Both of us are students. Our purpose is travel for London. We would like to sta...more
  wang 
from China
I'm a graduate student from University of Tokyo. I'm going to graduate this March, but before that I really want to be in a host family...more
  Miho Takise 
from Japan
cheep,near NY
  akiko 
from Indonesia
Hi! Im going to visit tokyo on Feb, 13. Were 2 muslim people. Can i stay at your house, or maybe you can guide me explore tokyo togethe...more
  Ann Gloria kinisu 
from Kenya
Hi my names are Ann Gloria Kinisu from Kenya looking for a host family in Nebraska for two months from February to march. I would like ...more
  bandar 
from Saudi Arabia
Hello I want to live with a family at a reasonable price close to the language institutes and Thanks ...more
  esther 
from Germany
Hello I'm Esther from Germany and I am looking for a nice place to stay this February in Seoul. Woul be happy to receive any offers^^ ...more
  Abdulmajeed  
from Saudi Arabia
غرفه مع عائله لديها اطفال أو أناس لطيفين يتكملون معي لتحسين اللغه الانجلي...more
  Sakura Hashimoto 
from Japan
Could you please allow me to come back home at mid night . As l'm going to practice salsa dance, l may come back around 12 o'clock. I'm...more
    233 potential guests are looking for host families throughout the World.

 

Bạn có quan tâm trở thành chủ nhà của Homestay?

Bạn có thích được gặp gỡ những con người mới và bạn có nghĩ là mình sẽ vui lòng mở rộng cửa nhà mình với người khác? Nếu như vậy, hãy Trở Thành một chủ nhà. Bạn có thể đăng ký như là chủ nhà và quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên danh sách chủ nhà của chúng tôi.

 

 

Điều khoản và điều kiện | Chính sách cá nhân | Liên hệ | Liên kết

Copyright© HomestayWeb giữ bản quyền nội dung website này.