[English page]

Bạn đang dự định đi nước ngoài?

Bạn có muốn biết tìm hiểu thêm về người dân địa phương, văn hóa và cuộc sống?
Bạn cần tập trung vào học tập và làm việc?
Nếu vậy, Homestay là cách tốt nhất để làm vậy.

Làm thế nào tìm được Homestays

936(19.Aug.2017) gia đình chủ nhà trên thế giới đã đăng ký với Homestay Web.
Bạn có thể TÌM KIẾM gia đình Homestay and gửi e-mails tới gia đình chủ nhà tiềm năng của bạn. Gia đình chủ nhà.

Search for your homestay family

 

Bạn cũng có thể đăng yêu cầu trên BẢNG THÔNG TIN miễn phí. Những gia đình chủ nhà đã đăng ký hoặc những văn phòng khác có thể liên lạc với bạn. Bạn chỉ cần chờ đợi emais từ họ.

  Michiko Miura 
from Japan
I am looking for host family in Miami . It is schedule from on 8/24 around 1 week. If would it be possible I would like to learn Engl...more
  Wiwi Paimun 
from Indonesia
こんにちわ! My name is Wiwi and I'm originally from Indonesia. I have been working and living in Niseko, Hokkaido in the past 4+...more
  kazuki tachibana 
from Japan
I want to stay as soon as possible Because of l 'm going to go to Australia at August 27. Hi I'm kazuki and l 'm Japanese. I lived Ao...more
  Shogo Mitsumoto 
from Japan
I will study in San Francisco State University from 2017 fall term.I'm a Japanese man. Now, I'm looking for a host family in San Franci...more
  Irene 
from Spain
Hello, my name is Irene and I'm 18. I'm studying japanese at University and I'm going to travel to Japan between august 6th and 21th. I...more
  Koki Fujinami 
from Japan
I'm 21 and the student at Meiji University.
  Ma. Rosario Mae N. Capuno 
from Philippines
Hello! I'm staying in Japan from August 1 to 21. I'm open to study for a week or help with household chores or simply looking out for a...more
  ryohtaro nakamoto 
from Japan
Hello , I`m Ryohtaro from japan . I am 18 years and will be attending ilac. I would like to stay from august 28 for one month maybe m...more
  JN 
from Australia
thinking...
  Iorver Akile 
from Mexico
Hi, My name is Iorver Akile. I am an African Mexican. I am 47 years old. I live and work in Mexico. I will be coming to Vancouver for ...more
    207 potential guests are looking for host families throughout the World.

 

Bạn có quan tâm trở thành chủ nhà của Homestay?

Bạn có thích được gặp gỡ những con người mới và bạn có nghĩ là mình sẽ vui lòng mở rộng cửa nhà mình với người khác? Nếu như vậy, hãy Trở Thành một chủ nhà. Bạn có thể đăng ký như là chủ nhà và quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên danh sách chủ nhà của chúng tôi.

 

 

Điều khoản và điều kiện | Chính sách cá nhân | Liên hệ | Liên kết

Copyright© HomestayWeb giữ bản quyền nội dung website này.