[English page]

Bạn đang dự định đi nước ngoài?

Bạn có muốn biết tìm hiểu thêm về người dân địa phương, văn hóa và cuộc sống?
Bạn cần tập trung vào học tập và làm việc?
Nếu vậy, Homestay là cách tốt nhất để làm vậy.

Làm thế nào tìm được Homestays

937(24.Jun.2017) gia đình chủ nhà trên thế giới đã đăng ký với Homestay Web.
Bạn có thể TÌM KIẾM gia đình Homestay and gửi e-mails tới gia đình chủ nhà tiềm năng của bạn. Gia đình chủ nhà.

Search for your homestay family

 

Bạn cũng có thể đăng yêu cầu trên BẢNG THÔNG TIN miễn phí. Những gia đình chủ nhà đã đăng ký hoặc những văn phòng khác có thể liên lạc với bạn. Bạn chỉ cần chờ đợi emais từ họ.

  Maria 
from Germany
こんにちは! Mariaといます。30歳のドイツからの女性です。 今回は、日本語に授業を受けるために...more
  Masa Okubi 
from Japan
I'm a Japanese man. Retired about 18 years ago. I'm planning to visit San Diego in late June this year and stay there about 5 weeks. I'...more
  Ivanka Jonas 
from Canada
Hello, I am 52 years old, born in Europe, currently staying in Kyoto. My desire is to find a temple stay or homestay near temple to pur...more
  Charlene Fazal 
from France
Hello, こんにちは、 私の 名前 は シャーレンです。フランス人です。今は日本語を勉強しています。...more
  giraud 
from France
hello I am a 22 french male student.I m searching a nice family in gifu not too far from the university to welcome me for 10 weeks.I ...more
  Yoko Yanagisawa 
from Japan
Destination: Frankfurt, Germany Period: 22Jun2017 - 27Jun2017 1 single Japanese female Japanese host prefered Hi, I'm going to travel...more
  Mary 
from China
find a home stay near international school of Luxembourg
  Abderrazzaq El habbani 
from Morocco
Hii , my name is abderrazzaq, 22 years I need some one to recieve me in USA because I win in DV Lottery and I dont Know anyone in usa...more
  Travelling Maya 
from Philippines
Looking for host for our trip to Fukuoka.Arriving on June 27 and leaving on June 29,3 adults and 2 children (age 8 months and 6 yrs.old...more
  Khalil Abdelkebir 
from Morocco
Hi, i am 48 yo married man with a wife and a baby girl 18 months i have visa to US but we have no place where to stay, please can someb...more
    235 potential guests are looking for host families throughout the World.

 

Bạn có quan tâm trở thành chủ nhà của Homestay?

Bạn có thích được gặp gỡ những con người mới và bạn có nghĩ là mình sẽ vui lòng mở rộng cửa nhà mình với người khác? Nếu như vậy, hãy Trở Thành một chủ nhà. Bạn có thể đăng ký như là chủ nhà và quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên danh sách chủ nhà của chúng tôi.

 

 

Điều khoản và điều kiện | Chính sách cá nhân | Liên hệ | Liên kết

Copyright© HomestayWeb giữ bản quyền nội dung website này.