[English page]

Bạn đang dự định đi nước ngoài?

Bạn có muốn biết tìm hiểu thêm về người dân địa phương, văn hóa và cuộc sống?
Bạn cần tập trung vào học tập và làm việc?
Nếu vậy, Homestay là cách tốt nhất để làm vậy.

Làm thế nào tìm được Homestays

921(23.May.2018) gia đình chủ nhà trên thế giới đã đăng ký với Homestay Web.
Bạn có thể TÌM KIẾM gia đình Homestay and gửi e-mails tới gia đình chủ nhà tiềm năng của bạn. Gia đình chủ nhà.

Search for your homestay family

 

Bạn cũng có thể đăng yêu cầu trên BẢNG THÔNG TIN miễn phí. Những gia đình chủ nhà đã đăng ký hoặc những văn phòng khác có thể liên lạc với bạn. Bạn chỉ cần chờ đợi emais từ họ.

Bạn có quan tâm trở thành chủ nhà của Homestay?

Bạn có thích được gặp gỡ những con người mới và bạn có nghĩ là mình sẽ vui lòng mở rộng cửa nhà mình với người khác? Nếu như vậy, hãy Trở Thành một chủ nhà. Bạn có thể đăng ký như là chủ nhà và quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên danh sách chủ nhà của chúng tôi.

 

 

Điều khoản và điều kiện | Chính sách cá nhân | Liên hệ | Liên kết

Copyright© HomestayWeb giữ bản quyền nội dung website này.